מדפסות טרמיות

מדפסות טרמיות

מדפסת טרמית למטבחים מהירה במיוחד 300 מ"מ לשניה! יצאת הנייר מדופן קדמי, מנגנון חיתוך נייר אוטומטי, רמקול מובנה חזק במיוחד אשר מתאים לשימוש במטבחים רועשים, המדפסת מגיעה עם חיישן מיוחד המאפשר למדפסת לצפצף ללא הפסקה עד להוצאת הבון. מתחברת לרשת. חיבורים: USB / Ethernet / Serial.

מדפסת טרמית מהירה במיוחד 300 מ"מ לשניה! יציאת הנייר מדופן המדפסת העליון, מדפסת ייעודית לעמדות מכירה, קופות רושמות ממוחשבות הכוללת רמקול המשמיע ציצוף בזמן יציאת הבון מהמדפסת, תמיכה מלאה בשפה העברית ומנגנון חיתוך אוטומטי לנייר בסיום ההדפסה. רוחב נייר 83 מ"מ. מתחברת לקופה ממוחשבת. חיבורים: USB / Ethernet / Serial.

  • 1