לקוחות בהקפה

תפעול מאוד פשוט של מודול זה
לכל לקוח כרטיס משלו,
תצוגה נוחה של היתרה
יתרת לקוח חייב תוצג באדום יתרת לקוח בזכות תוצג בירוק,
יכולת פשוטה לצפות בכל הנתונים ברמת המכירה, יתרות, היסטוריית קניות של לקוח, סגירת חשבון.

דוח כרטסת של לקוח / לקוחות, ניתן להגביל בהמון חתכים לדוגמא ניתן להציג רק כרטיסים שאינם ביתרת 0 וכך להימנע ממידע מיותר.

דוח גיול חובות המציג את כל החובות הפתוחים במערכת
ניתן להדפיס למדפסת הקופה / מדפסת A4, PDF, לשלוח למייל.