דוחות חודשיים לרואה חשבון

ניתן להפיק דוחות מרכזים של סוף החודש בקלות ובפשטות מהתפריט הראשי של המערכת. תקבולים חודשיים, דוחות שעון ונוכחות עובדים.
היכולת של הדוחות במערכת נבנתה בהתאמה לדרישות של מיטב רואי חשבון בארץ.