דוחות מתקדמים גרפיים

במערכת קיימים מגוון רב של דוחות ופילוחים לכל תחום,
לכל דוח מספר אפשרויות של תצוגה, טבלה רגילה, תרשים עוגה, תרשים קו.
ניתן לייצא כל דוח למגוון רב של ערוצים: מדפסת קופה, מדפסת A4, מייל PDF, Exel.