הרשאות עובדים

ניתן לנהל הרשאות ותפקידים בצורה מתקדמת במערכת
ניתן להגדיר הרשאות לכל תפקיד: מה מותר ומה אסור ברמת יצירת פריט, עריכת פריט, מחיקת פריט, קריאת פריט.
ניתן להגדיר: הרשאות להכל / הרשאות לכלום / מותאם אישית.
ניתן להגדיר רמה של כל תפקיד באם זה ברמת המסוף, סניף, רשת.