מחירונים

הוספת מחירון קלה ונוחה
ניתן לתת מחיר מיוחד לכל מוצר מסוים ולשייך את המחירון לקבוצת לקוחות או מועדון לקוחות.

לדוגמא לקוחות פרטיים מקבלים את המוצר "אופניים" במחיר הרגיל 500 ₪ וקבוצת לקוחות עסקיים תהיה משויכת למחירון עסקי בו מוגדר מחיר אופניים 400 ₪.

שדות אופציונליים:
כללי:
שם, מטבע, טבלת מוצרים + מחיר חדש לכל מוצר