ניהול זכיינים

יכולת ניהול הזכיינים במערכת מאוד רחבה.
ניתן לשייך סניף לזכיין, כך המערכת יודעת להתנהג אחרת עם אותו סניף מרמת ההדפסה בחשבונית הקופה, שם העוסק המורשה ועד לניהול דוחות האם רשת ובוצעו זיכויים בין הסניפים כך יהיה ניתן לשלוט ולהתחשבן סניף עם סניף וסניף עם רשת.
הפקת דוחות מתקדמים לפי זכיין מסוים במקרים של עבודה במספר סניפים.