שיווק ומלאי

יכולת ניהול לקוחות מתקדמים (כרטיסי הנהלת חשבונות)

הפקת כל מסמכי הנהלת החשבונות (הזמנה, תעודת משלוח, חשבוניות מס, חשבונית מס קבלה, חשבוניות ריכוז, הזמנת רכש, תעודת משלוח רכש, חשבונית רכש, כניסה כללי למלאי, יציאה כללית מהמלאי, עדכון בעקבות ספירת מלאי)

לקוחות:
מספר בלתי מוגבל של אנשי קשר לכל לקוח, יכולת הגדרה לקבוצה מסוימת וכך כל לקוח המשויך לקבוצה הזאת יקבל את ההגדרות המשויכות אליה.
שדות אופציונליים:
כללי:
שם, ת.ז / ח.פ / ע.מ, מין, תאריך לידה, קבוצה, החל הגדרות מקבוצה, הלקוח מסכים לקבל דיוור למייל/SMS
כתובת:
עיר/ישוב, כתובת.
קשר:
טלפון, נייד, פקס, דוא"ל, טבלת אנשי קשר.

אשראי לקוחות:
מצב אשראי, הגבלת סכום.

הנחות והטבות:
סוג הנחה (באחוזים / בסכום), הנחה, מחירון.

אמצעי תשלום:
אמצעי תשלום ראשי.

ספקים:
דוחות, כרטסות של לקוחות, דוח גיול חובות

ניהול של ספקים שוטפים, דוח כרטסת של ספק
מספר בלתי מוגבל של אנשי קשר לכל ספק

שדות אופציונליים:
כללי:
שם, ת.ז / ח.פ / ע.מ, מין, תאריך לידה, קבוצה, החל הגדרות מקבוצה, הלקוח מסכים לקבל דיוור למייל/SMS
כתובת:
עיר/ישוב, כתובת.
קשר:
טלפון, נייד, פקס, דוא"ל, טבלת אנשי קשר.
אשראי לקוחות:
מצב אשראי, הגבלת סכום.
הנחות והטבות:
סוג(הנחה באחוזים / הנחה בסכום), הנחה, מחירון.
אמצעי תשלום:
אמצעי תשלום ראשי